ITEM METADATA RECORD
Title: Zaak C-350/12 P, Raad van de Europese Unie/Sophie in ’t Veld
Authors: Verellen, Thomas # ×
Issue Date: Dec-2014
Publisher: Uitgeverij Paris
Series Title: SEW: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht issue:12 pages:591-595
Abstract: Hogere voorziening – Toegang tot documenten van de instellingen – Verordening (EG) 1049/2001 – Artikel 4 lid 1 onderdeel a derde streepje, artikel 4 lid 2 tweede streepje en artikel 6 – Advies van juridische dienst van Raad be- treffende openen van onderhandelingen met het oog op internationale overeenkomst – Uitzonderingen op recht van toegang – Bescherming van openbaar belang op vlak van internationale betrekkingen – Bescherming van juridische ad- viezen – Gedeeltelijke weigering van toegang
ISSN: 0165-098X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for European Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Verellen 2014.pdf Published 1343KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.