ITEM METADATA RECORD
Title: Federalisme en buitenlandbeleid
Authors: Verellen, Thomas # ×
Issue Date: 1-Nov-2013
Publisher: Nederlandsch Genootschap voor Internationale Zaken
Series Title: Internationale Spectator: Tijdschrift voor Internationale Politiek vol:67 issue:11 pages:60-65
Abstract: Federale staten hebben het moeilijk zich in het internationaal statensysteem in te passen. Eenheid in het externe optreden, zoals de internationale rechtsorde hen oplegt, staat haaks op het beginsel van de interne diversiteit waarop hun staatsbestel steunt. Hoe is Canada met dit dilemma omgegaan en wat kan de Europese Unie van deze Canadese casus leren?
ISSN: 0020-9317
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for European Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Artikel internationale spectator.pdf Published 1575KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.