ITEM METADATA RECORD
Title: Vroege schoolverlaters in Vlaanderen in 2010. Indeling volgens locatie, opleidingsniveau van de moeder en moedertaal
Authors: Van Landeghem, Georges
De Fraine, Bieke
Gielen, Sarah
Van Damme, Jan
Issue Date: 4-Jul-2013
Publisher: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen (SSL)
Abstract: Deze tekst brengt verslag uit over de eerste rechtstreekse berekening van het percentage vroege schoolverlaters in Vlaanderen uit longitudinale administratieve gegevens over de individuele leerlingen.
Twee vormen van differentiatie van de ongekwalificeerde uitstroom staan centraal in deze studie: geografische verschillen en verschillen volgens socio-economische leerlingkenmerken.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Educational Effectiveness and Evaluation
Faculty of Psychology and Educational Sciences, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
Faculty of Psychology and Educational Sciences - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
SSL_2013.05_1.2.0_Vroege schoolverlaters in Vlaanderen in 2010.pdfReport SSL/2013.05/1.2.0 in pdf format Published 1510KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.