You are here: Lirias Odisee Odisee General
ITEM METADATA RECORD
Title: Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen
Authors: Vierendeels, Joris * ×
Machielse, Anja * #
Issue Date: Oct-2013
Publisher: Garant Antwerpen
Series Title: Gids op Maatschappelijk Gebied vol:104 issue:8 pages:26-31
Abstract: Eenzaamheid en sociaal isolement worden vaak in één adem genoemd maar betekenen niet hetzelfde. Het onderwerp is relevant in Vlaanderen maar toch is er nog veel onduidelijkheid over de terminologie, de prevalentie en wat je er kan tegen doen. Projecten ter bestrijding van eenzaamheid schieten als paddestoelen uit de grond maar zijn ze wel zo doeltreffend als bij de opstart wordt beoogd? Veel goede wil maar niet altijd het gewenste resultaat!
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Odisee General
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
gids-compleet[1].pdf Published 3438KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.