ITEM METADATA RECORD
Title: Invloed van de door de huurder als beroepskost afgetrokken huurprijs op de belastingheffing in hoofde van de verhuurder (noot onder Antwerpen, 18 oktober 2005 en Rb. Leuven, 21 oktober 2005)
Authors: De Troyer, Ilse # ×
Issue Date: 2006
Publisher: Larcier
Series Title: Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent issue:8 pages:700-705
ISSN: 1781-8079
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.