ITEM METADATA RECORD
Title: Aangifte in de rechtspersonenbelasting dan wel in de vennootschapsbelasting - aanslag van ambtswege of wijzigingsprocedure - art. 346 of 351 WIB 1992 noot onder Cassatie 27 september 2012
Authors: De Troyer, Ilse # ×
Issue Date: Mar-2013
Publisher: Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Fiscaal Recht vol:438 pages:257-260
Abstract: De problematiek die aan de orde is in dit arrest betreft de te volgen procedure indien de administratie het oneens is met de aangifte die de belastingplichtige heeft ingediend en meer bepaald niet akkoord gaat met de soort inkomstenbelasting waaraan deze moet onderworpen worden. In de aan het hof voorgelegde zaak diende de V.Z.W. een aangifte in de rechtspersonenbelasting in; terwijl de fiscus vond dat de vennootschapsbelasting van toepassing was. In het wetboek van de inkomstenbelastingen zijn in het hoofdstuk aanslagprocedure zowel de procedure van de wijziging van de aangifte (art. 346 WIB 1992) als de ambtshalve aangifte (art. 351 WIB 1992) voorzien.
ISSN: 2031-8219
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Centre for Finance, Accountancy & Tax, Campus Brussels (-)
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.