ITEM METADATA RECORD
Title: Geen beeldenstorm maar beeldenrijkdom: een actuele kijk op de beelden voor de kerk in Lumen Gentium
Authors: De Mey, Peter
Issue Date: 1-May-2013
Conference: Rol en betekenis van het religieuze leven in de Kerk na het Concilie (Ontmoetingsdagen voor de hogere oversten van Vlaanderen) location:Blankenberge date:01-03/05/2013
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Research Unit Systematic Theology - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.