ITEM METADATA RECORD
Title: Overtuigingen als sleutel om zittenblijven te begrijpen en terug te dringen. Een kwalitatieve analyse van overtuigingen over zittenblijven in Vlaamse scholen
Other Titles: Beliefs as the key to understand and reduce repeating. A qualitative analysis of beliefs about repeating in Flemish schools
Authors: Juchtmans, Goedroen ×
Vandenbroucke, Anneloes #
Issue Date: 2013
Publisher: Wolters-Noordhoff
Series Title: Pedagogische Studiën vol:90 issue:5 pages:4-16
Abstract: Het hoge aantal zittenblijvers in Vlaanderen staat op gespannen voet met de resultaten van empirische studies (zie ook in dit nummer) die stellen dat zittenblijven negatieve langetermijneffecten heeft op het academisch en psychosociaal functioneren van leerlingen. Deze bijdrage tracht deze discrepantie tussen praktijk en empirische ‘evidentie’ te verklaren door een kwalitatief empirische analyse naar de verschillende soorten overtuigingen over zittenblijven en de wijze waarop deze overtuigingen een rol spelen in het beslissingsproces in scholen. De analyse steunt daarbij op kwalitatieve SiBO-data en 19 semi-gestructureerde interviews in twee basisscholen en drie secundaire scholen. Uit deze analyse blijkt dat de overtuigingen van Vlaamse leraren en directies niet eenduidig en in alle situaties zittenblijven legitimeren, maar dat het verlangen van leraren naar cognitief gemak, persoonlijke ervaringen die zittenblijven in een positief daglicht stellen en onderwijsovertuigingen over leren en evalueren, die ook door het onderwijssysteem ondersteund worden, een belangrijke rol spelen in het beslissingsproces en overtuigingen pro zittenblijven in scholen mee kunnen vormgeven.
ISSN: 0165-0645
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
download.pdf Published 297KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science