ITEM METADATA RECORD
Title: Strategic cost accounting: aandachtspunten in recent academisch onderzoek
Authors: Cools, Martine # ×
Issue Date: Oct-2012
Publisher: CxO Media BV
Series Title: CFO Magazine vol:16 pages:16-19
Abstract: In dit artikel geeft professor Martine Cools recente academische inzichten weer rond strategisch cost management, gebaseerd op de publicaties van Anderson (2007) en Balakrishnan et al. (2011). De bedoeling is om enkele interessante aandachtspunten uit de Angelsaksische literatuur binnen het vakgebied in de verf te zetten en zo de academische wereld en de praktijk bij elkaar te laten aansluiten.
ISSN: 1570-5463
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Department of Accountancy and Taxation, Campus Carolus Antwerp
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.