ITEM METADATA RECORD
Title: Van hulpverlener tot advocaat: deontologische vragen in echtscheidingssituaties
Authors: Korevaar, Koen # ×
Issue Date: 2013
Publisher: Uitgeverij Acco
Series Title: Tijdschrift Klinische Psychologie vol:43 issue:2 pages:96-108
Abstract: Het behandelen van kinderen in een echtscheidingssituatie roept bij psychologen 
veel beroepsethische vragen op. Dit artikel behandelt de juridische en deontologische kaders met betrekking tot twee echtscheidingsgerelateerde onderwerpen: enerzijds
de vraag over de noodzaak van geïnformeerde toestemming van beide ouders voor
de start van de behandeling van een kind, anderzijds het meegeven van attesten en andere documenten aan de ouders. De wet betreffende de patiëntenrechten en het Decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp benadrukken beide het belang van de keuzebekwaamheid van de jongere. Als de jongere niet keuzebekwaam is, is de geïnformeerde toestemming van beide ouders nodig. Als de jongere keuzebekwaam is, kan hij zijn recht op geïnformeerde toestemming zelfstandig uitoefenen. De implicaties en praktische toepassing van deze wettelijke regelingen worden in dit artikel besproken.
ISSN: 1378-8647
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Welzijn TMMA (-)
Verpleegkunde TMMA (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
TKP 02-2013_06_Van hulpverlener tot advocaat deontologische vragen in echtscheidingssituaties.pdf Published 140KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.