ITEM METADATA RECORD
Title: Van geloof naar boosheid en weer terug. Het discours van armoedebestrijding uitgediept
Authors: Suijs, Stijn ×
Van de Walle, Inge #
Issue Date: Dec-2012
Publisher: Demos
Series Title: Momenten vol:10 issue:10 pages:85-90
Abstract: Stijn Suijs was lange tijd zelf een overtuigde believer: we moeten armen zoveel mogelijk zelf het woord geven in de armoedebestrijding. De klemtoon op de stem van mensen in armoede is gegroeid vanuit een hele emancipatorische beweging, die armen ernstig wilde nemen. Vandaag zoekt Stijn naar een balans tussen kwaadheid en betrokkenheid. ‘De oproep aan de samenleving om armen als gesprekspartner te erkennen is een oproep geworden aan armen zelf om zich kenbaar te maken, getuigenis af te leggen en de eigen armoedegeschiedenis te verwerken. We zijn armen weer heel erg zelf verantwoordelijk aan het maken voor hun armoede’, vindt hij. Tijdens ons gesprek maakt Stijn voortdurend de bedenking dat hij geen zwart-wit verhaal wil vertellen: het gaat uiteindelijk over een brede waaier van praktijken en opvattingen in de armoedebestrijding. Toch tekent zich een duidelijk patroon af: iedereen wordt opgeroepen om bondgenoot te worden in de strijd tegen armoede, maar het lijkt erop dat het vooral de armen zelf zijn die de klus mogen klaren.
ISSN: 2031-177X
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Education, Culture and Society
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Interview Stijn Suijs.docxHet discours van armoedebestrijding uitgediept Published 19KbMicrosoft WordView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.