ITEM METADATA RECORD
Title: Ervaringsdeskundigen en armoedebestrijding. Een hard bevochten overwinning op zichzelf
Authors: Suijs, Stijn # ×
Issue Date: Oct-2013
Publisher: Pluralistisch Overleg Welzijnswerk
Series Title: Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek vol:39 issue:4 pages:6-12
Abstract: In de loop van de voorbije maanden vierden de twee werksoorten die in het kader van armoedebestrijding door het Vlaamse armoededecreet geïnstalleerd werden hun tienjarig bestaan. Eind februari werd de inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen gevierd. Begin juni keek het Netwerk tegen armoede terug op het pionierswerk van de verenigingen waar armen het woord nemen. De festiviteiten bevestigen een opvallende consensus over één van de basisovertuigingen in de hedendaagse armoedebestrijding: ‘niet voor de armen, maar met de armen’. Enkele jaren geleden rapporteerde Weliswaar over een ander feestelijk moment, één van de uitreikingen van het getuigschrift ‘ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’. ‘Deze mensen hebben duidelijk een hard bevochten overwinning op zichzelf gehaald. Ze hebben eerst hun pijn met anderen leren delen. En nadat ze hun eigen situatie hebben doorgrond, hebben ze, zoals ze dat noemen, handvatten gekregen om ook andere mensen in armoede en sociale uitsluiting te helpen.’ (Bracke, 2008, 24). De observatie is scherp en treffend. Maar ook pijnlijk in de combinatie met het uitgangspunt dat armoedebestrijding in de eerste plaats een zaak is van de armen zelf.
ISSN: 1377-5537
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Education, Culture and Society
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.