ITEM METADATA RECORD
Title: de Vergelijking: Nederland vs. Vlaanderen: Vreemd en verwant
Other Titles: Interviewartikel met Luuk Boelens, Wim Sallet, Jan Schreurs, Jef Van den Broeck
Authors: Pelzer, Peter ×
Dirckx, Toon
Schreurs, Jan
Boelens, Luuk
Sallet, Wim
Van den Broeck, Jef #
Issue Date: 2013
Publisher: Stichting Tijdschrift AGORA
Series Title: Agora issue:1 pages:39-43
Abstract: Sluit vier hoogleraren planologie uit Nederland en
Vlaanderen anderhalf uur op. Geef ze een aantal
thema’s mee en laat ze vervolgens vrij delibereren. Het
resultaat: een onderhoudend en soms verrassend
verhaal over verschillen en overeenkomsten in de
ruimtelijke ordening aan beide zijden van de grens.
De Turkse hoofdstad Ankara lijkt op het eerste gezicht niet de meest logische locatie voor een groepsgesprek over Nederland en Vlaanderen.
Reden van het bezoek van de hoogleraren aan Turkije is de
jaarlijkse planningsconferentie AESOP, die dit maal in Anatolië is neergestreken. We treffen er de hoogleraren planologie Willem Salet uit Nederland, de Vlamingen Jan Schreurs en Jef Van den Broeck en de uit Nederland afkomstige maar in Gent werkzame Luuk Boelens.
Centraal in het gesprek staan de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Het gesprek is chronologisch geordend. Allereerst de historie van de ruimtelijke ordening in beide contexten, vervolgens een analyse
van de huidige stand van zaken en tot slot een doorkijk naar de toekomst.
ISSN: 1380-6319
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Architecture and Society (+)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.