ITEM METADATA RECORD
Title: Het scenario als onderzoek van het heden
Authors: Schreurs, Jan # ×
Issue Date: 2012
Publisher: Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP)
Series Title: Ruimte issue:16 pages:67-67
Abstract: De maakbaarheid van de omgeving staat weer
volop in de belangstelling. De catalogus van de
recente Internationale Architectuur Biënnale
Rotterdam zoekt onder de vlag ‘Making City’
antwoorden op vragen als: ‘Wat is stad maken in
de eenentwintigste eeuw, weten we eigenlijk wel
hoe dat moet? [...] Kunnen we samen nadenken
over nieuwe manieren om stad te maken en die
ook testen?’ Onder de titel ‘The Ambition of the
Territory’ ging ontwerpcollectief AWJGGRAUaDVVTAT
op zoek naar nieuwe modellen voor de
ruimtelijke toekomst van Vlaanderen. De Vlaams
Bouwmeester lanceerde onlangs een onderzoeksopdracht
betreffende concrete aanpassingen in
ons metropolitaan
kustlandschap. Deze
maakbaarheidsoefeningen
anticiperen
op klimaatverandering,
energietransitie,
globalisering,
demografische tendensen... Aan die uitdagingen
voegt ‘The Why Factory’ in het boek ‘City Chock:
Planning the Unexpected’ een aantal ‘black swans’
toe: zeldzame fenomenen met extreme impact
die pas achteraf kunnen worden gerationaliseerd.
Wat kunnen we bijvoorbeeld doen als de zeespiegel
drastisch zakt in plaats van stijgt? Anticiperen
op het onvoorspelbare brengt ons bij het onvoorstelbare:
de toekomst. Of kunnen we toch het
ondenkbare denken?
ISSN: 2032-0809
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Architecture and Society (+)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.