ITEM METADATA RECORD
Title: Aansprakelijkheid leden feitelijke carnavalsvereniging voor schade na brand (duidingsnoot onder Gent 20 juni 2013)
Authors: Vandenbussche, Wannes # ×
Issue Date: 21-Oct-2013
Publisher: Kluwer
Series Title: Nieuw Juridisch Weekblad issue:289 pages:758-758
Abstract: Op 20 juni 2013 besliste het Gentse hof van beroep dat de leden van een feitelijke carnavalsvereniging uit Aalst zelf moeten instaan voor de schade die ontstaan is na het uitbranden van een opslagplaats ten gevolge van een defecte tractor. Ze worden aansprakelijk gesteld omdat hun vereniging een ‘feitelijke vereniging’ zonder rechtspersoonlijkheid is, die niet over de benodigde verzekeringen beschikte. Dit arrest toont het precair statuut aan van de leden van een feitelijke vereniging in een aansprakelijkheidsprocedure.
ISSN: 1378-8914
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for the Law of Obligations
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Wannes Vandenbussche - Aansprakelijkheid leden feitelijke carnavalsvereniging voor schade na brand.pdf Published 292KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.