ITEM METADATA RECORD
Title: Lonen om van te dromen: een reeks kanttekeningen
Authors: De Spiegelaere, Stan ×
Van Gyes, Guy #
Issue Date: Oct-2013
Publisher: VZW Vormingscentrum ter Munk
Series Title: De Gids op Maatschappelijk Gebied vol:104 issue:8 pages:6-13
Abstract: ‘290.000 euro en geen cent meer’. Als het van ABVV topman Rudy De Leeuw afhangt is er een absolute maximumgrens op het loon van een overheidsmanager. De regering lijkt hem daarin te volgen en heeft beslist de toplonen in de administratie te beperken. De Copernicushervorming met zijn ‘marktconforme’ beloning lijkt daarmee voltooid verleden tijd. Maar het debat is hiermee niet afgesloten. Als het over geld gaat, lopen de gemoederen gemakkelijk op met wederzijdse beschuldigen van exhibitionistische zelfbediening of onbeschaamde jaloezie. In deze bijdrage proberen we het debat enerzijds te ontleden en anderzijds het debat te verrijken met enkele inzichten uit onderzoek.
ISSN: 0378-4657
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
DG- Oktober-2013 - Lonen om van te dromen een reeks kanttekeningen.pdf Published 278KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.