ITEM METADATA RECORD
Title: Grensoverschrijdende collectieve vorderingen van gedupeerde beleggers
Authors: Vandenbussche, Wannes # ×
Issue Date: 19-Oct-2013
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad issue:7 pages:243-260
Abstract: Al vanaf het ontstaan van de moderne financiële markten proberen gedupeerde beleggers de grenzen van hun eigen jurisdictie te overstijgen om compensatie te verkrijgen voor hun geleden verlies. Dat doen ze bij voorkeur in groep, door middel van collectieve vorderingen, om zo de kosten van procesvoering zoveel mogelijk te beperken. In de afgelopen periode hebben zich bijzonder interessante evoluties voorgedaan met betrekking tot die grensoverschrijdende collectieve procedures van gedupeerde beleggers. Deze bijdrage heeft dan ook als doel om een overzicht te geven van die ontwikkelingen en aan te tonen dat de figuur van de ‘collectieve vordering’ ook vanuit transnationaal oogpunt aanzienlijke gevolgen kan teweegbrengen.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for the Law of Obligations
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Wannes Vandenbussche - Grensoverschrijdende collectieve vorderingen van gedupeerde beleggers.pdf Published 698KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.