ITEM METADATA RECORD
Title: Superdiversiteit als onverwerkt realiteit. Een uitdaging voor het sociaal werk
Authors: Geldof, Dirk # ×
Issue Date: 2013
Publisher: Pluralistisch Overleg Welzijnswerk
Series Title: Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek vol:39 issue:3 pages:12-24
Abstract: Steeds meer leven we in een wereld van superdiversiteit, zeker in onze steden. In Brussel en Antwerpen evolueren we naar een meerderheid van bewoners met een migratieachtergrond. Eigenlijk komen er in heel het land alsmaar mensen bij met een migratieachtergrond. Maar superdiversiteit is meer dan een kwantitatief verschil, het gaat ook over veranderde migratiepatronen en vooral over de groeiende diversiteit binnen de diversiteit. Welke uitdagingen stelt deze superdiversiteit aan de samenleving en meer specifiek het sociaal werk? En waarom kunnen we niet anders dan vanuit een eigentijds actief pluralisme als grondhouding met die superdiversiteit aan de slag gaan? Dirk Geldof was één van de sprekers op het colloquium ‘Superdiversiteit in de samenleving. Actief pluralisme in het sociaal werk’ dat ALERT op 14 mei organiseerde. Wat volgt is een uitgebreide weergave van zijn lezing.
ISSN: 1377-5537
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Field of Study Social and Community Work Odisee
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2013+3+Alert+Superdiversiteit+als+onverwerkte+realiteit[1].pdf Published 225KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.