ITEM METADATA RECORD
Title: Recensie: Rudolf van Dijk, Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie. Ch. Caspers en R. Hofman, red. Middeleeuwse Studies en Bronnen 140. Hilversum: Verloren, 2012
Authors: Keygnaert, Frederik
Issue Date: 23-May-2013
Series Title: Trajecta: Tijdschrift voor de Geschiedenis van het Katholiek Leven in de Nederlanden
URI: 
ISSN: 0778-8304
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Administrative and Support Services, Faculty of Theology and Religious Studies

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.