ITEM METADATA RECORD
Title: Wiskunde en informatica
Authors: Demoen, Bart # ×
Issue Date: 31-Jan-2014
Publisher: Groot-Bijgaarden: Viviane Remels
Series Title: Uitwiskeling vol:30 issue:1 pages:14-25
Abstract: De activiteit van de informaticus is sterk gericht op het maken van
{\em software}. Daartoe behoort o.a. het uitschrijven van een
algoritme in een programmeertaal. In deze bijdrage ligt de focus op
algoritmen, en we gebruiken een bijna-echte programmeertaal om die te
beschrijven. Dat levert {\em pseudo-code} op, en die geeft ons een
heel goede context om met behulp van wiskunde aan te tonen dat die
algoritmen {\em werken}: we hebben het over correctheid, eindigheid en
effici\"{e}ntie van algoritmen.

Deze bijdrage is als volgt opgebouwd: we beginnen met duidelijk te
stellen welke taal hier gebruikt wordt om algoritmen te
beschrijven. Wie al geprogrammeerd heeft in C, Pascal, Java
... herkent zeker de concepten en zelfs wat syntax. Daarna komt het
algoritme van Euclides aan bod: het berekent de grootste gemene deler
van twee getallen. De eindigheid en de correctheid ervan worden
uitgewerkt. Daarbij steunen we op rekenkunde, een stukje wiskunde
waarmee leerlingen in het secundair vertrouwd zijn. Het algoritme van
Prim dat daarna behandeld wordt, steunt op grafentheorie. Dat stukje
wiskunde is ook bij leerkrachten wiskunde dikwijls minder bekend, maar
het is heel toegankelijk, en levert bovendien algoritmen op die
dagelijks van belang zijn. In de sectie erna tonen we een wiskundige
manier om de effici\"{e}ntie van algoritmen te bestuderen en af te
leiden. Daarbij gebruiken we recurrentievergelijkingen, een discrete
versie van differentiaalvergelijkingen. Daarna gaan we kort in op
eindigheid van algoritmen.

Op het einde geven we een kort overzicht van andere toepassingen van
wiskunde in de informatica en gaat het even over de toepassing van
informatica in de wiskunde.

Voor we eraan beginnen nog dit: een informaticus wordt wel eens een
{\em mathematician in a hurry} genoemd. Daar is wel iets van: wij
moeten de formele aspecten van onze activiteit in het oog houden - en
daarbij komt wiskunde van pas - maar wiskunde is niet ons doel of onze
hoofdinteresse en daarom lopen we er al eens de kantjes af. Goed dat
er altijd echte wiskundigen bij de hand zijn om ons op het rechte pad
te houden.
ISSN: 0774-6814
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Informatics Section
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
wiskeling.pdf Published 270KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.