ITEM METADATA RECORD
Title: Zoek de fout; een foutenclassificatie als aanzet tot gerichte remediëring Nederlands in het hoger professioneel onderwijs in Vlaanderen
Authors: Deveneyns, Annelies ×
Tummers, José #
Issue Date: Oct-2013
Series Title: Levende Talen Tijdschrift vol:13 issue:3 pages:14-26
Abstract: Leraren zijn het erover eens dat de schriftelijke taalvaardigheid van jongeren achteruitgaat. Ook in het hoger onderwijs stelt men vast dat studenten steeds minder in staat zijn een vormelijk correcte tekst te schrijven. Deveneyns en Tummers brachten de situatie in kaart en onderzochten waar de pijnpunten zich precies bevinden. Een foutenanalyse van teksten geschreven door eerstejaars bachelorstudenten toonde aan dat spelling – hoewel vaak de focus van remediëringstrajecten – niet het grootste probleem vormt. Teksten van studenten worden vooral ontwricht door een foutief gebruik van taalmarkeerders. Die vaststelling kan een aanzet zijn tot een gerichte remediëring van de schriftelijke taalvaardigheid bij studenten.
ISSN: 1566-2713
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Department of Business and Management Studies - UC Leuven
Department of Teacher Training - UC Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
LTT_DeveneynsTummers.pdf Published 4233KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.