ITEM METADATA RECORD
Title: Framingonderzoek voor het ministerie van Buitenlandse Zaken
Authors: Van Gorp, Baldwin
Feytons, David
Berbers, Anna
Boesman, Jan
Ichau, Elke
Joris, Willem
Vercruysse, Tom
Issue Date: Sep-2013
Publisher: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Abstract: In dit rapport wordt aangegeven welke frames en counterframes intern door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt worden, en in welke mate deze overeenstemmen met het gebruik door externe stakeholders en de pers. Daarnaast wordt er communicatieadvies geformuleerd.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Institute for Media Studies
Formerly "Subfaculteit Antwerpen/Taal & Communicatie - TM A"

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Framingonderzoek_voor_BZ_eindrapport_DEF.pdf Published 676KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.