ITEM METADATA RECORD
Title: Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen: Een case-study
Authors: Mostaert, Charlotte ×
De Kerf, Liesbet
Vandewalle, Ellen #
Issue Date: Aug-2013
Publisher: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Series Title: Logopedie vol:4 issue:26 pages:73-84
Abstract: Onderstaand artikel beschrijft de praktische toepassing van de aanpak van taaldiagnostiek bij meertalige kinderen zoals beschreven in Schraeyen, De Kerf & Mostaert (2013). We beschrijven de casus van Neylan, een vijfjarig meisje dat tweetalig (Turks/Nederlands) wordt opgevoed. Ze vertoont opvallende tekorten in beide talen. Doorheen het volledige diagnostische traject wordt er aandacht besteed aan het Nederlands en het Turks, met aandacht voor een brede, multidisciplinaire aanpak. Op die manier komen we tot een sterkte-zwakteanalyse, gekoppeld aan adviesverlening op maat.
ISSN: 1370-706X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Parenting and Special Education
CODE | Communicatie, Ontwikkeling, Dienstverlening TMMA (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.