ITEM METADATA RECORD
Title: Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen: Een onderbouwd protocol
Authors: Schraeyen, Kirsten ×
Mostaert, Charlotte
De Kerf, Liesbet #
Issue Date: Aug-2013
Publisher: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Series Title: Logopedie vol:4 issue:26 pages:67-73
Abstract: Het is allerminst verrassend dat het toenemend aantal meertalige kinderen in het kleuter- en basisonderwijs zich
weerspiegelt binnen de Vlaamse logopedische praktijken. Voortschrijdend inzicht ten aanzien van de beste diagnostische aanpak, mede onder invloed van cross-linguïstisch onderzoek, stelt ons tegenwoordig beter in staat om meertalige kinderen met een vermoeden van een spraak- en/of taalstoornis op een degelijke en wetenschappelijk onderbouwde manier te onderzoeken. In dit artikel stellen we een multidisciplinaire aanpak voor waarbij de aandacht voor de verschillende talen maar ook het ‘totaal functioneren’ van het meertalige kind centraal staan.
ISSN: 1370-706X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Parenting and Special Education
Life Sciences TMMA
CODE | Communicatie, Ontwikkeling, Dienstverlening TMMA
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
artikel Schraeyen 201304.pdf Published 3823KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.