You are here: Lirias Odisee Studiegebied Onderwijs Odisee
ITEM METADATA RECORD
Title: Jongens onderschatten lerarenberoep
Other Titles: Vervrouwelijking
Contributors: Coulommier, Nora
Issue Date: 31-Aug-2013
Series Title: De Standaard issue:31 augustus 2013 pages:8-8
Abstract: Er zijn bijna geen jongens die aan een lerarenopleiding beginnen en als ze dat wel doen, haken ze veel vaker af dan meisjes
ISSN: 0779-3847
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs Odisee

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
jongens worden leerkracht in pers_De Standaard.pdfkrantenartikel Published 325KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.