ITEM METADATA RECORD
Title: Behandeling van jongeren met een eetstoornis: focus op individu, ouders en afdelingsbeleid
Authors: Schoevaerts, Katrien ×
Vanderlinden, Sofie
Feyens, Marleen
Depestele, Lies
Dierickx, Eva #
Issue Date: 20-Sep-2013
Conference: Vlaams congres kinder- en jeugdpsychiatrie en psychotherapie 2013 edition:9 location:Antwerpen date:19-20 september 2013
Abstract: Voorzitter: Dr. Katrien Schoevaerts, psychiater, afdeling Ter Berken, PK Broeders Alexianen Tienen; PhD i.o. UPC-KULeuven

Bijdrage 1: Een persoonlijke kaart als basis voor het individuele behandelplan binnen een groepsbehandeling voor jongeren met een eetstoornis.
Sofie Vanderlinden, klinisch psychologe, afdeling Ter Berken, PK Broeders Alexianen Tienen


Het merendeel van de jongeren met een eetstoornis worstelt met een negatief zelfbeeld dat gevormd wordt door een aantal belemmerende overtuigingen of ‘schema’s’. Door middel van een persoonlijke kaart worden jongeren begeleid in een therapeutisch proces om zicht te krijgen op hun belemmerende overtuigingen en de hardnekkige manier waarop zij deze in stand houden. Enerzijds is de therapie gericht op het doorbreken van deze herhalingspatronen (zoals symptoomgedrag) en anderzijds is de therapie gericht op het herstel van een adequate zelfwaardering. In deze bijdrage wordt de persoonlijke kaart voorgesteld alsook de manier waarop met dit instrument gewerkt wordt binnen de groepstherapie.


Bijdrage 2: Het gebruik van non-verbale technieken bij belemmerende basisovertuigingen bij jongeren met een eetstoornis.
Marleen Feyens, dramatherapeute, afdeling Ter Berken, PK Broeders Alexianen Tienen


De aanwezigheid van belemmerende basisovertuigingen beïnvloedt de persoonlijkheidsontwikkeling van jongeren. In non-verbale sessies krijgen jongeren de mogelijkheid om hun gekende gedragspatronen (o.a. vermijding, aanpassing en overcompensatie) te doorbreken. Ze kunnen op een creatieve manier sociale vaardigheden oefenen, emoties leren (ver)dragen en te uiten en hun eigen stijl exploreren. Ze worden hierbij aangemoedigd en bijgestuurd door hun groepsgenoten.

Bijdrage 3: Loskomen van je ouders, hoe doe je dat? De bespreking van een gezinsgroep bij jongeren met een eetstoornis.
Lies Depestele, orthopedagoge & gezinstherapeute, afdeling Ter Berken, PK Broeders Alexianen Tienen


Een eetstoornis tijdens de adolescentie remt vaak het individuatie- en separatieproces van de adolescent af. Belemmerende overtuigingen bij jongeren lijden in vele gevallen tot angst voor volwassen worden. Maar ook ouders hebben het moeilijk om hun dochter – lijdend aan een eetstoornis – los te laten. Binnen een residentieel behandelprogramma voor adolescenten met een eetstoornis werden 2 groepsgerichte gezinsinterventies ontwikkeld met als doel deze ontwikkelingstaak (loskomen van je ouders) te stimuleren en ouders te ondersteunen: een gezinsgroep (ouders en adolescent) of een oudergroep (ouders alleen). Beide interventies volgen een identiek protocol van 7 bijeenkomsten en verschillen enkel in actieve deelname van de adolescent met een eetstoornis.

Bijdrage 4: Meten is meer dan weten: outcome studie van een residentieel programma bij jongeren met een eetstoornis.
Prof. Dr. Eva Dierckx, docent VUB & stafmedewerker wetenschappelijk onderzoek, PK Broeders Alexianen Tienen


Kwaliteitsvolle zorg houdt in dat we behandeluitkomsten meten via een uitkomstenonderzoek. In eerste instantie hebben we het onderzoek op Ter Berken toegespitst op het kwadrant van de klinische uitkomsten. Concreet komt het er bij het meten van klinische uitkomsten op neer om bij patiënten aan het begin van hun behandeling een aantal tests en/of vragenlijsten af te nemen en een gedeelte daarvan periodiek te herhalen, teneinde zicht te krijgen op de effecten van de behandeling. Concreet worden op Ter Berken vragenlijsten zoals de EDES, EDI-II, LAV en SCL-90 periodiek afgenomen. De resultaten van repeated measures ANOVA’s geven inzicht op welke variabelen de behandeling wel of geen effect heeft gehad. De implementatie van follow up metingen kan een meerwaarde betekenen bij de verbetering van kwaliteit van zorg, zowel op het niveau van de individuele patiënt, als op het niveau van afdelingsteams en beleid.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.