ITEM METADATA RECORD
Title: Samenwerking op (de) proef? De proeftuinen VDAB-OCMW in kaart gebracht
Authors: Van Mellaert, Lien ×
Struyven, Ludo #
Issue Date: Sep-2013
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:23 issue:3 pages:8-16
Abstract: Op 1 januari 2012 ging fase 2 van de proeftuinen VDAB-OCMW officieel van start. Deze proeftuinen hadden als doelstelling om de samenwerking tussen VDAB als arbeidsmarktregisseur en de OCMW’s als belangrijke lokale welzijnspartner te verbeteren. In dit onderzoek brengen we op basis van de ervaringen binnen de vijf deelnemende proeftuinen in kaart hoe de samenwerking concreet vorm kreeg, en dit gaande van de intake en screening van cliënten tot en met de uitvoering en opvolging van concrete activeringstrajecten. We bestuderen ook welke doelgroepen in de praktijk opgenomen werden binnen de proeftuinen, en formuleren naar het einde toe een aantal randvoorwaarden voor een vlotte samenwerking. Tot slot halen we kort enkele aandachtspunten voor het beleid aan.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Education and Labour Market
Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
samenwerking.pdf Published 1427KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.