ITEM METADATA RECORD
Title: Al-kātib al-balğīkī Marc Pairon: sīratuhu wa-'a'māluhu [= Leven en werken van de Belgische auteur Marc Pairon]
Authors: Alsulaiman, Abied
Issue Date: 2010
Publisher: ATI
Host Document: Arabic Translators International (online) pages:1-12
Abstract: Het artikel schets het leven en het werk van de Vlaamse dichter Marc Pairon naar aanleiding van de realisatie van een Arabische vertaling van zijn roman “De Kinderspelen” en van de voorbereiding van een Arabische bloemlezing gebaseerd op zijn vier dichtbundels.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.