ITEM METADATA RECORD
Title: Uit de mystieke poëzie van de islam
Authors: Alsulaiman, Abied # ×
Issue Date: 2001
Series Title: Acta Comparanda vol:12 issue:12 pages:23-33
Abstract: De “soefi’s” zijn islamitische mystici die een bijzondere liefde voor God koesteren en eveneens een bijzondere band met Hem trachten te ontwikkelen. God is voor hen de Beminde, de Geliefde, tot Wie zij in de tweede persoon vrouwelijk enkelvoud spreken, en met Wie ze verenigd willen zijn. En omdat zulks niet altijd evident is in een sterk monotheïstische traditie als de islamitische, maken de “soefi’s” gretig gebruik van de poëzie om hun mystieke ervaringen te verwoorden.

Bijgevoegd artikel is een inleiding tot het soefisme, de islamitische mystiek, en tot hun expressiemiddel bij uitstek: de (mystieke) poëzie, waarbij het genre wordt besproken en gesitueerd en enkele representatieve dichters vertaald en besproken.
ISSN: 0779-9853
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Near Eastern Studies, Leuven
Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.