ITEM METADATA RECORD
Title: Problematiek Arabische wereld
Authors: Alsulaiman, Abied
Issue Date: 6-Mar-2012
Conference: Orde van den Prince - Land Van Ryen: De Arabische Lente location:Antwerpen, België date:6 maart 2012
Abstract: Om de huidige ontwikkelingen binnen de Arabische wereld te begrijpen, moeten we eerst de historische oorzaken schetsen, die tot “de Arabische Lente” geleid heeft.
De huidige Arabische wereld is het resultaat van de grote Arabische veroveringen in de zevende eeuw na Christus, die tot de stichting van het grote Arabisch-Islamitisch Rijk hebben geleid. In 750 na Christus strekte het Arabisch-Islamitisch Rijk zich uit van de Pyreneeën in het Westen tot de Indus in het Oosten. Na de invoering van het Arabisch als officiële taal van het Rijk, in ongeveer 700 na Christus, werden sommige veroverde volkeren (zoals o.a. de Syriërs, de Egyptenaren en de Marokkanen) grotendeels gearabiseerd. Andere volkeren (zoals o.a. de Perzen, de Berbers en de Spanjaarden) bleven hun nationale talen naast het Arabisch gebruiken. De definitief gearabiseerde volkeren vormen vandaag ten dage de huidige Arabische wereld die zich van Marokko in het Westen tot Irak en Golfstaten in het Oosten uitstrekt.
Na de verbrokkeling van het Arabisch-Islamitisch Rijk in de dertiende eeuw, maakte de Arabische wereld voortaan deel uit van het Grote Ottomaans Rijk. Begin twintigste eeuw kwamen de Arabieren in opstand tegen de Turken en verdreven tijdens de Eerste Wereld Oorlog, mede door Britse hulp, de Turken uit de Levant. Ondertussen hadden de Britten en de Fransen in 1916 het Sykes-Picotverdrag afgesloten waarin de grenzen van het huidige Midden-Oosten werden uitgetekend. Tot aan de Tweede Wereld Oorlog was de Arabische Wereld, grotendeels, door beide mogendheden gekoloniseerd.
Na het vertrek van de koloniale machten rond de Tweede Wereld Oorlog, ontstonden in de Arabische wereld twee soorten politieke entiteiten: 1. Westersgezinde koninkrijken (o.a. Marokko, Jordanië en Saoedi-Arabië) en 2. Al dan niet antiwesterse republieken (Egypte, Syrië en Irak die een nationalistische weg insloegen). In 1948, toen de Britten Palestina verlieten, werd de staat Israël uitgeroepen. De installatie van de staat Israël in het hart van de Arabische wereld was hierbij een feit.
De bijdrage schetst de ontwikkelingen in de Arabische wereld sinds 1948 tot aan “de Arabische Lente” die in Tunesië op 18 december 2010 begon, waarbij de situatie in Egypte en Syrië grondig werd belicht.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.