ITEM METADATA RECORD
Title: Inleiding tot de islam
Authors: Alsulaiman, Abied
Van den Branden, Stef
Issue Date: 12-Oct-2010
Conference: ‘God, Allah, Jahwe, Jina of niets daarvan? Inleiding Wereldgodsdiensten en Levensbeschouwingen location:Antwerpen, België date:12 oktober - 16 november 2010
Abstract: Één van de vijf sessies van de conferentiereeks over wereldreligies – georganiseerd door het Vredescentrum – was toegewijd aan de islam.
Stef Van den Branden schetste het historische kader waarbinnen de islam ontstond. Hierbij peilde hij naar de politieke, religieuze, sociale en culturele context waarbinnen de islam ontstond.
Abied Alsulaiman schetste de fundamenten van de islam: geloof, praxis en theologische ontwikkelingen, met inbegrip van hedendaagse ontwikkelingen en politieke stromingen.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Research Unit of Theological and Comparative Ethics
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.