ITEM METADATA RECORD
Title: Avicenna als filosoof en als geneesheer
Authors: Alsulaiman, Abied
Issue Date: 25-Oct-2004
Conference: Nonnius: Studie van de Geneeskunde in het Verleden location:Antwerpen, België date:25 oktober 2004
Abstract: In deze lezing werd een schets gegeven van de plaats die de geneeskunde in de Arabisch-Islamitische Middeleeuwen heeft gehad. Vervolgens werd een schets van het leven en het werk van de grote arts en filosoof Ibn Sina ofwel Avicenna. Avicenna werd in 980 geboren en stierf in 1037. Hij is (één van de) oudste persoonlijkheid die een autobiografie schreef. Volgens zijn autobiografie begon hij op eenentwintigjarige leeftijd te schrijven. Hij liet 98 boeken en epistels na waarvan een deel bewaard is gebleven.

Zijn voornaamste twee werken zijn het “Boek der Genezing”, een filosofische encyclopedie, en “De Medische Canon”, een medische encyclopedie. De Canon bevat een samenvatting van de medische kennis der Grieken, Perzen, Indiërs en Arabieren. Het werd in het Latijn vertaald en gedrukt in Rome in 1593. De Canon verving alle medische naslagwerken die toen in Europa werden gebruikt, en werd het medische basiswerk bij uitstek aan alle medische faculteiten in Europa en dit tot het einde van de negentiende eeuw. Cultuurhistorici (o.a. Wiliam Osler, “The Evoluation of Modern Medicine”, New Haven 1922, p. 98) tellen liefst 15 Latijnse herdrukken en één Hebreeuwse in de vijftiende eeuw alleen, wat het belang van dit grote werk illustreert.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.