ITEM METADATA RECORD
Title: What’s in a name?
Authors: Alsulaiman, Abied
Issue Date: 27-Oct-2006
Publisher: Lessius Antwerpen
Conference: Studiedag | Lof der vlotheid - Journalistiek en retorica location:Lessius Antwerpen, België date:27 oktober 2006
Abstract: De bijdrage “What’s in a name?” schetst het Arabische medialandschap en situeert vrije TV-zenders als Aljazeera en Alarabiya tegenover staatszenders en zenders met een uitgesproken ideologische agenda. Hierbij werd vooral op de retorische argumentatie en op de wijze gefocust, waarop beide soorten zenders het Arabischtalig publiek benaderen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.