ITEM METADATA RECORD
Title: Maatwerk in de vernieuwde loopbaanbegeleiding: extra uren bovenop het basispakket, maar voor wie?
Authors: De Rick, Katleen # ×
Issue Date: 2013
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:23 issue:3 pages:52-59
Abstract: Sinds juli 2003 volgt de loopbaanbegeleiding voor werkenden een nieuw model, met het oog op een dienstverlening die vraaggestuurd is en maatwerk mogelijk maakt. Elke werkende heeft per periode van zes jaar recht op twee basispakketten van (minimaal) vier uur loopbaanbegeleiding. Het is de bedoeling dat in de toekomst werkenden die daar baat bij kunnen hebben, bovenop het basispakket extra uren zullen krijgen. De vraag is op basis waarvan bepaald kan worden welke werkenden recht zullen hebben op deze extra tijd en hoe dit geoperationaliseerd kan worden in een indiceringssysteem.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
overwerk_2013_3_07.pdf Published 97KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.