ITEM METADATA RECORD
Title: De Islam: leer, praktijk en lokale tradities
Authors: Alsulaiman, Abied # ×
Issue Date: 8-Mar-2013
Conference: Islamitische visie op relaties en opvoeding location:Hogeschool-Universiteit Brussel, België date:8 maart 2013
Abstract: In een voormiddag (10.00 – 13:00 uur) werd een algemene schets van de leer en de canonieke praxis van de islam gegeven. Zowel het geloof, de praxis, als de voornaamste stromingen, strekkingen worden hierbij behandeld.
Het spanningsveld tussen de islam als godsdienst en de lokale culturele tradities van de verschillende moslimvolkeren kwamen hierbij aanbod voor zover deze betrekking hebben op de opvoeding en de visies hierop.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.