ITEM METADATA RECORD
Title: Op zoek naar een leeftijdsbewust HRM dat langer werken stimuleert. Een onderzoek naar goede praktijken voor een leeftijdsbewust HRM binnen tien Belgische organisaties
Authors: Remue, Jonathan ×
Van Bruystegem, Kristien
De Vos, Ans #
Issue Date: Jan-2010
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:20 issue:2010 pages:108-116
URI: 
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.