ITEM METADATA RECORD
Title: Het gebruik van verteltaken bij de diagnose van mondelinge taalproblemen
Authors: Manders, Eric # ×
Issue Date: Aug-2013
Publisher: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Series Title: Logopedie vol:26 issue:4 pages:35-42
Abstract: Enkele jaren geleden verschenen in ditzelfde tijdschrift twee artikels over het onderzoeken van narratieve vaardigheden. In het eerste (Manders & Scheys, 2006) werden verteltaken gesitueerd en werd een verantwoording gegeven voor het klinisch gebruik ervan. In een vervolgartikel (Manders & Scheys, 2007) werd een aantal onderzoeksprocedures en –instrumenten kort beschreven. Sindsdien werd ook bij Vlaamse, Nederlandstalige kinderen exploratief onderzoek verricht naar de bruikbaarheid van een aantal instrumenten, die in voornoemd artikel werden besproken. Aansluitend werden ook reeds normeringsgegevens verzameld met betrekking tot sommige van deze narratieve taken. In deze bijdrage willen wij deze onderzoeken nader toelichten. Daarnaast willen we een geactualiseerd overzicht geven van de bestaande instrumenten om de narratieve vaardigheden na te gaan.
ISSN: 1370-706X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Life Sciences TMMA
Research Group Experimental Oto-rhino-laryngology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.