ITEM METADATA RECORD
Title: De namiddag van het Christendom
Authors: Halik, Tomas
Contributors: Bosschaert, Dries
Issue Date: 2013
Series Title: Collationes: Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal vol:43 issue:2 pages:209-214
Abstract: Deze tekst bevat de rede uitgesproken tijdens de academische zitting op 6 maart 2013, het Thomasfeest van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de K.U.Leuven. De voordracht werd in het Nederlands vertaald door Dries Bosschaert
ISSN: 0776-8354
Publication status: published
KU Leuven publication type: VE
Appears in Collections:Research Unit of History of Church and Theology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.