ITEM METADATA RECORD
Title: Gewone en kosteloze borgtocht. Rechtseconomische doorlichting
Authors: Helsen, Frederic # ×
Issue Date: 4-Dec-2013
Publisher: Kluwer
Series Title: Nieuw Juridisch Weekblad issue:292 pages:870-881
Abstract: Intuïtief wordt ervan uitgegaan dat zekerheden in het algemeen bestaan om de beschikbaarheid van krediet te vergroten en krediet goedkoper te maken. Het algemeen verspreide gedachtengoed hieromtrent is echter niet altijd even economisch correct.
Deze bijdrage geeft een beknopte analyse van de voornaamste economische functies van de borgtocht in het kader van de kredietmarkt, en past vervolgens deze analyse toe op de gewone en de kosteloze borgtocht. Ter duiding worden doorheen deze analyse twee typevoorbeelden gehanteerd, namelijk dat van de borgstelling door de zaakvoerder voor schulden van zijn vennootschap, en de borgstelling door ouders voor de aankoop van een eerste woning door hun kind.
Zowel de economische analyse als de evolutie in de praktijk wijzen erop dat de regeling voor kosteloze borgtochten uit het BW deze rechtsfiguur dermate uitgehold heeft dat zij haar functie niet meer naar behoren kan vervullen.
ISSN: 1378-8914
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Commercial and Insolvency Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Rechtseconomische doorlichting van de gewone en kosteloze borgtocht - ingezonden.docx Submitted 75KbWordView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.