ITEM METADATA RECORD
Title: Grootschalig DNA-onderzoek: heiligt de efficiënte strafprocedure de opoffering van grondrechten van het individu?
Authors: Bailleux, Ann # ×
Issue Date: 10-Sep-2013
Publisher: Intersentia
Series Title: Nullum Crimen: Tijdschrift voor Straf- en Strafprocesrecht issue:4 pages:269-285
Abstract: Deze bijdrage gaat na of grootschalig DNA-onderzoek – zijnde de afname van celmateriaal van een ruime groep personen die op
het eerste gezicht niet betrokken zijn bij een strafzaak – tot de mogelijkheden van de Belgische strafprocedure behoort. Vooreerst
wordt een kort overzicht gegeven van de oude en de nieuwe DNA-wet. Na vervolgens te hebben uiteengezet wat grootschalig
DNA-onderzoek precies inhoudt en hoe men hier enerzijds op Europees niveau en anderzijds binnen de Nederlandse straf-
procedure tegenover staat, passen we het vraagstuk toe op zowel de oude als de nieuwe Belgische DNA-wet. Ten slotte wordt de
bijdrage afgesloten met enkele bedenkingen omtrent de geldigheid van de toestemming die in dezen als noodzakelijke geldigheids-
voorwaarde geldt.
ISSN: 1782-3447
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.