ITEM METADATA RECORD
Title: Om het gesprek verder te zetten: Bedenkingen over christologie, soteriologie, pneumatologie en eschatologie
Authors: Depoortere, Frederiek # ×
Issue Date: 2013
Series Title: Tijdschrift voor Theologie vol:53 issue:3 pages:243-252
Abstract: Dit artikel bespreekt de hoofdstukken uit "Christelijke dogmatiek" van C. van der Kooi en G. van den Brink die handelen over de christologie, de soteriologie, de pneumatologie en de eschatologie (respectievelijk hoofdstukken 10, 11, 12 en 16). Van elk hoofdstuk wordt eerst de gedachtegang beknopt weergegeven, waarna telkens een perspectief aangebracht wordt dat de synthese die Van der Kooi en Van den Brink bieden in vraag stelt en aanzet wil zijn tot verder theologisch gesprek. Het gaat hierbij om volgende perspectieven: het trauma van Auschwitz (in de bespreking van het hoofdstuk over de christologie), de hedendaagse theologische kritieken op het denken over verzoening in termen van genoegdoening (in de bespreking van het hoofdstuk over de soteriologie), de actuele ecologische crisis (in de bespreking van het hoofdstuk over de pneumatologie) en de uitdaging van het overschot aan lijden in wereld en geschiedenis (in de bespreking van het hoofdstuk over de eschatologie). Tot slot wordt de vraag gesteld of Van der Kooi en Van den Brink misschien toch niet te ambitieus zijn geweest met hun "Christelijke dogmatiek" en of zij niet meer verwachtingen scheppen dan dat zij hebben kunnen waarmaken.
ISSN: 0168-9959
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Systematic Theology - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.