ITEM METADATA RECORD
Title: Effecten van zittenblijven in de derde kleuterklas op de wiskundegroei: Een propensityscore-stratificatie-analyse
Other Titles: The effects of repeating kindergarten on mathematics development: A propensity score stratification analysis
Authors: Vandecandelaere, Machteld ×
Vanlaar, Gudrun
Goos, Mieke
De Fraine, Bieke
Van Damme, Jan #
Issue Date: 2013
Publisher: Wolters-Noordhoff
Series Title: Pedagogische Studiën issue:90 pages:58-73
Abstract: Samenvatting
Effecten van zittenblijven in het basis- en secundair onderwijs zijn al vaak onderzocht, en de laatste jaren meer en meer op verschillende uitkomstmaten, in verschillende landen, en op methodologisch solidere wijze dan ooit voorheen. Nochtans focusten de meest recente meta-analyses en reviews zich hoofdzakelijk op effecten van zittenblijven op de schoolse prestaties van zittenblijvers in de Verenigde Staten, op basis van studies met heel wat methodologische tekortkomingen, waardoor het lastig blijft om een duidelijk beeld te vormen van de effectiviteit van deze onderwijspraktijk. In deze bijdrage geven we daarom een gestructureerd overzicht van 37 recente studies naar effecten van zittenblijven op de schoolse prestaties, het psychosociaal functioneren, de verdere schoolloopbaan en de arbeidsmarktpositie van zittenblijvers en/of op de schoolse prestaties van hun klasgenoten. Het gaat daarbij om studies die zo adequaat mogelijk controleren voor verschillen tussen zittenblijvers en doorstromers wat betreft achtergrondkenmerken, en leerlingen gedurende minstens twee jaar volgen. In het algemeen tonen deze studies aan dat zittenblijven minder gunstig is voor zittenblijvers dan Vlaamse en Nederlandse leerkrachten en directies doorgaans denken, vooral wat betreft schoolse prestaties en school-loopbaan op langere termijn. Implicaties voor de onderwijspraktijk, het onderwijsbeleid en toekomstig onderzoek worden besproken.

Abstract
Effectiveness of grade retention in primary and secondary education: A systematic review

Research on the effectiveness of grade retention in primary and secondary education has tremendously improved during the last decade, in terms of diversity of outcomes and countries investigated and methodology used. Yet, most recent meta-analyses and systematic reviews do not mirror these improvements, in that they mainly focus on the academic achievement of repeaters in the United States, often based on methodologically flawed studies. In this review, we give an overview of 37 recent studies that estimate effects of grade retention on repeaters’ academic achievement, psychosocial functioning, school career, and labour market position as well as on their peers’ academic achievement. All studies control for differences between retained and promoted students in the methodologically soundest way possible, and follow students for at least two years. Overall, our findings indicate that repeaters benefit less from their retention year than generally believed by Flemish and Dutch educators, especially in terms of academic achievement and school career in the long run. Implications for research, policy, and practice are discussed.
ISSN: 0165-0645
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Education and Training
Department of Teacher Training - UC Leuven
Faculty of Psychology and Educational Sciences - miscellaneous
Faculty of Psychology and Educational Sciences, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
Educational Effectiveness and Evaluation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ped_st_5_2013_58-73-Vandecandelaere.pdf Published 429KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science