ITEM METADATA RECORD
Title: Tafkīk mustalah al-'almaniyyah [ Deconstructie van de term ('almaniyyah) in het Arabisch]
Other Titles: Deconstructie van de term ('almaniyyah) in het Arabisch
Authors: Alsulaiman, Abied # ×
Issue Date: 1-May-2013
Publisher: Saudi Online Academy of Arabic Language
Series Title: Mağallat Mağma’ Allughah Al ‘Arabiyyah ‘ala Al Shabakah Al ‘Alamiyyah vol:1 issue:1 pages:136-177
Abstract: Dit artikel is een bewerking van mijn artikel (Fi Mustalah al-'almaniyyah) [Over de term laïcisme in het Arabisch], dat in 2011 verscheen.

Het artikel behandelt de geschiedenis van de term “laïcisme” ('almaniyyah) in het Arabisch, met name de oorsprong van de term “laïcisme, de oorspronkelijke concepten die de term in het Grieks en het Aramees had alsook de andere concepten en betekenissen die de term later in het Arabisch kreeg.

Het artikel deconstrueert de term “laïcisme” en bespreekt de misverstanden hierover die het gevolg van vertaaltechnische problemen lijken te zijn en die tot het ontstaan van één term (= 'almaniyyah), waarmee vier Europese begrippen worden weergegeven, namelijk 1. laïcisme, 2. Profanisme, 3. secularisme en 4. laïcité. Bovendien kreeg de term ('almaniyyah), bij de modale Arabier de bijzondere connotaties van “wetenschappelijkheid” en “vrijzinnigheid”.

Ten einde de terminologische en conceptuele verwarring over deze fundamentele term te beperken en weg te werken, hebben we voorgesteld de historische term “laïcisme” door het neologisme (‘awmanah) weer te geven; de in de negentiende eeuw in Engeland ontstane term “secularisme” door (dunyawiyyah) weer te geven en de in de negentiende eeuw in Frankrijk ontstane term “laïcité” door (lā’ikiyyah) weer te geven. Deze laatste is Arabische transcriptie van de Franse term “laïcité” en wordt als dusdanig gebruikt in Libanon en in Marokko.
ISSN: 1658-6530
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
تفكيك مصطلح العلمانية.pdfPDF Published 5589KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.