ITEM METADATA RECORD
Title: Zeg niet: ‘Zelfstudie’, maar: ’LOEP-benadering, Lerarenopleiders Onderzoeken hun Eigen Praktijk’
Authors: Kelchtermans, Geert # ×
Issue Date: 2013
Series Title: VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders vol:34 issue:2 pages:45-48
Abstract: Sedert het begin van de jaren ’90 heeft de zogenaamde Self-Study of Teacher Education Practices (S-STEP) internationaal veel weerklank gevonden in het onderzoek over de lerarenopleiding. De voorbije jaren heeft ‘self-study‘ ook in het Nederlandse taalgebied opgeld gemaakt. In deze discussiebijdrage wil ik een lans breken om in het Nederlands ‘self-study’ niet te vertalen als ‘zelfstudie‘ (of ‘zelfonderzoek‘), maar wel te spreken over de ‘LOEP-benadering‘ (zie Kelchtermans & Vanassche, 2010; Kelchtermans, Vanassche & Deketelaere, 2013). Mijn motieven voor deze discussiebijdrage zijn zeker niet van taalpuristische aard of ingegeven door een neiging tot Vlaams-Nederlandse taalstrijd. Maar de juiste woordkeuze bij vertaling doet ertoe. Een adequate vertaling is essentieel voor een adequaat begrip en –uiteindelijk- voor een adequaat gebruik. Daar is het me om te doen.
Ik maak eerst duidelijk dat onzuivere vertalingen foutieve betekenisassociaties kunnen oproepen die tot misverstanden leiden. Nog problematischer echter is dat door die termen de inhoud van de boodschap verschuift, waardoor de klemtoon ten onrechte komt te liggen op de persoon van de opleider. Hoe belangrijk die persoon ook is, uiteindelijk gaat het in ‘self-study‘ niet over hem of haar, maar om zijn of haar praktijk als lerarenopleider. En dat is precies wat we vermijden door te spreken over de LOEP-benadering, lerarenopleiders Onderzoeken hun Eigen Praktijk.
ISSN: 0925-9384
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Innovation and the Development of Teacher and School
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2013 Velon Tijdschrift discussie LOEP.pdf Published 89KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.