ITEM METADATA RECORD
Title: Eindverslag Commissie "ter invulling van de cursus maatschappelijke oriëntatie"
Authors: Alsulaiman, Abied
Abicht, Ludo
Bossuyt, Marc
Charkaoui, Naima
Foblets, Marie-Claire
Torfs, Rik
Vermeersch, Etienne
Issue Date: 2006
Publisher: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Team diversiteit en inburgering
Abstract: In januari 2005 werd door Marino Keulen, Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, een "commissie ter invulling van de cursus maatschappelijke oriëntatie" opgericht met als doel te bepalen wat de gemeenschappelijke normen en waarden van de Vlaamse maatschappij zijn opdat deze zouden kunnen worden verwerkt in een uniform werkboek Maatschappelijke Oriëntatie. De commissie werd voorgezeten door Marc Bossuyt. Andere leden waren Ludo Abicht, Abied Alsulaiman, Naima Charkaoui, Marie-Claire Foblets, Rik Torfs, Etienne Vermeersch, met Sami Souguir als secretaris.

De commissie beëindigde haar opdracht in met 2006 met een verslag waarin zij de klemtoon legde op vijf hoofdwaarden: vrijheid, gelijkheid, solidariteit, respect en burgerschap. Het verslag werd in mei 2006 in het Vlaams Parlement voorgesteld.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Institute for Human Rights
Faculty of Canon Law - miscellaneous
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
comBossuytLR.pdfPDF-file Published 373KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.