ITEM METADATA RECORD
Title: 'Liggend {be)leven' , hoe ervaren patiënten het ziekenhuis?
Contributors: Annemans, Margo
Heylighen, Ann
Van Audenhove, Chantal
Vermolen, Hilde
Issue Date: 2013
Publisher: Health Administration Press
Series Title: Healthcare Executive issue:71 pages:6-9
Abstract: Doorgaans ontwerpt een architect ruimtes waarin activiteiten plaatsvinden: de keuken
om te koken, de slaapkamer om te slapen ... Het gebouw op zich telt. Zo zien patienten
in het ziekenhuisbed hun omgeving echter niet. In hun leefwereld staat het bed centraal.
AI hun activiteiten - slapen, eten, sociale contacten - houden daarmee verband. Met
het bed worden ze ook doorheen het gebouw gereden. Hoe beleeft de liggende patient
dit alles?
Oat is het thema van een origineel doctoraat 'Liggend (be)leven' van ingenieur-architect
Margo Annemans. Het onderzoek is een samenwerkingsproject tussen de KU Leuven
en Osar (1 ). Dit architectenbureau is erg actief in de gezondheidszorg en stand mee aan
de wieg van de nieuwbouw van het AZ Groeninge in Kortrijk.
ISSN: 0883-5381
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Architecture and Design (+)
Academic Center for General Practice
LUCAS - Centre for Care Research and Consultancy

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
5202-1307-Healthcare Executive-interview.pdfOA article Published 2906KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.