ITEM METADATA RECORD
Title: Deus@school. Infoboek voor 3de en 4de jaar ASO
Authors: Castermans, Niels
Jacobs, Hans
Janssen, Kolet
Moonen, Evelien
Seels, Kristien
van Coillie, Nele
Editors: Janssen, Kolet
Contributors: de Meyere, Job
Grouwels, Sofie
Jeunen, Chris
Lodewijckx, Sam
Morlion, Frank
Noël, Marthe
Issue Date: 2011
Publisher: NV Uitgeverij Altiora Averbode
Description: Het leerplan als uitgangspunt. Het infoboek is het resultaat van een grondige reflectie vanuit het leerplan en is gecreëerd rond de vijf terreinen. Het boek vertrekt van de leerplandoelen en de ingrediënten. De onderwerpen worden in een alfabetische volgorde aangeboden. Op die manier kunt u zelf een selectie maken en biedt Deus@school een antwoord op de keuzevrijheid die het open graadplan en de huidige godsdienstpedagogie bepleiten. Met Deus@school kunt u zelf kiezen!

De realisatie van alle leerplandoelen, via ingrediënten aangegeven in het leerplan, en de integratie van de zes terreinen maken van het infoboek een concretisering van het raamplan. Levensbeschouwing en christelijk geloven vormen de rode draad.

Een graadboek voor leerkracht én leerling. De visie van het leerplan voorziet zowel een horizontale als een verticale samenhang tussen de vijf terreinen in de volledige tweede graad. Vandaar dat er gekozen werd voor een graadboek.

De methode godsdienst Deus@school stimuleert het vakgroepoverleg. Met de godsdienstleerkrachten kan in functie van de beginsituatie van de leerlingen en de eigen schoolsituatie worden afgesproken welke delen van het infoboek in welk jaar aan bod komen.

Opbouw en moduleerbaarheid. De focus op de leef- en de gevoelswereld en op de vijf terreinen levert boeiende en eigentijdse onderwerpen op. Deus@school vermijdt dat de vijf ringen van het leerplan artificieel losgekoppeld worden en zorgt ervoor dat de overlappingen voortdurend aanwezig zijn. Het graadboek maakt ze concreet.

De onderwerpen zorgen ervoor dat uw leerlingen kennismaken met de levensbeschouwelijke pluraliteit en leren 'zien' in de diepte. Ze komen aan bod in een open volgorde. U kunt het infoboek volgen zoals de auteurs het hebben opgebouwd (alfabetisch) of u kunt een eigen opbouw creëren in functie van uw situatie.

In het infoboek zijn er voor elk onderwerp één of meer verwijzingen naar andere onderwerpen die u eventueel kunt aansnijden. Aangezien kruisbestuiving tussen de vijf terreinen essentieel is in het leerplan, is moduleerbaarheid zeer belangrijk in Deus@school. U kunt constant overschakelen naar het andere.

Expliciete christelijke basiskennis. Deus@school laat voldoende en expliciete religieuze inhoud aan bod komen. Aangezien de leerlingen een elementaire kennis moeten hebben van de basisgegevens van het christelijk geloof, worden de thema's gevolgd door een woordenlijst. Vervolgens wordt het ondersteunend visueel materiaal gebundeld in bijlagen: overzicht van het kerkelijk jaar, geografische kaarten ...

Elk onderwerp bevat minstens 2 bijbelteksten. Onder elke bijbeltekst staan de referentie en een korte duiding.

Achteraan komt een Bijbelregister van alle in het infoboek gebruikte bijbelteksten.

Bronnenmateriaal met blijvers. Deus@school bevat bronnenmateriaal dat beklijft. Het infoboek is een encyclopedisch bronnenboek met blijvers: teksten (bijbelverhaal, poëzie, informatieve tekst, citaat ...), beelden (tekening, foto, landkaart, tijdbalk, kunstwerk ...).

Teksten en beelden met een meer actueel karakter worden opgenomen in de losse thematische werkboekjes en de aanvullende materialen van Uitgeverij Averbode.
ISBN: 9789031731923
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa-p
Appears in Collections:Specific Teacher Training Programme in Religious Studies

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.