ITEM METADATA RECORD
Title: Een overzichtelijk juridisch kader als voorwaarde voor een goed functionerende Geografische Data Infrastructuur
Authors: Janssen, Katleen
Van hoogenbemt, Matthias
Dumortier, Jos
Issue Date: 2009
Publisher: K.U.Leuven
Host Document: Op weg naar een performante geodata infrastructuur in Vlaanderen, Spatialist Rapport Staten-Generaal 29 april 2009 pages:29-35
Description: No isbn
ISBN: /
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Public Governance Institute
Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.