ITEM METADATA RECORD
Title: Subsidies bij sociale koopwoningen in Vlaanderen
Authors: Heylen, Kristof
Issue Date: 2013
Publisher: Steunpunt Wonen
Abstract: Het doel van deze studie is om een inzicht te verkrijgen in de omvang en de verdeling van de subsidies die de kopers van een sociale koopwoning ontvangen. We richten ons hierbij zowel op het voordeel dat voortkomt uit de verkoopprijs die onder de marktprijs blijft, als op het voordeel van de Vlaamse Woonlening. De analyses hebben betrekking op een administratieve dataset voor de periode 2003-2008 met 2 418 dossiers van sociale koopwoningen en bijhorende sociale leningen. De verdelingsanalyse heeft betrekking op het inkomen, de leeftijd van de eerste ontlener en de gezinssamenstelling. Om de subsidies bij sociale koopwoningen voor 2008 te berekenen, werd de gebruikskostenmethode toegepast. Er werden aparte scenario’s uitgewerkt voor de omvang van de marktkorting bij de grondverkoop en een apart scenario in geval er beroep is gedaan op de subsidie voor bouw in de eigendomssector (SBE).
ISBN: 978-90-5550-519-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
zkc4494-wp7-subsidies-bij-sociale-koop-eind.pdf Published 1289KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.