ITEM METADATA RECORD
Title: Automatische rechtentoekenning en proactief handelen. Een verkenning op lokaal niveau met bijzondere aandacht voor mensen met een laag inkomen. VLAS-Studies 4
Authors: Eeman, Lieve
Van Regenmortel, Tine
Issue Date: 2013
Publisher: Vlaams Armoedesteunpunt
Abstract: Tine Van Regenmortel en Lieve Eeman maken een inventaris op van rechten die lokaal worden toegekend, beschrijven goede praktijken inzake automatische rechtentoekenning en pro-actief handelen en schetsen mogelijke knelpunten. Tenslotte doen ze verschillende aanbevelingen die ter verbetering van het proces van automatische rechtentoekenning kunnen dienen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Poverty, Social Integration and Migration (-)
Centre for Sociological Research

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
R1512_VLAS-Studies4.pdf Published 1385KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.